Coornhertstraat Utrecht

Straatmuzen

Dichtregels in steen

Beide uiteinden van de straat worden opgesierd door een gevelsteen. Op de steen aan de noordzijde staat de dichtregel “liefde maackt eendracht, begheerte maakt twist”

De steen werd op 21 september 2002 onthuld door Mees.

liefde maackt eendracht | begheerte maakt twist

De gevelstenen zijn gemaakt door kunstenares San Hop. Bezoek www.sanhop.nl voor meer informatie over haar werk.

Werk in uitvoering aan een van de gevelstenen.

De steen aan de zuidzijde van de straat werd op 14 oktober 2000 onthuld door dhr. Luca, bewoner van de Coornhertstraat sinds 1934.
Over de dichtregel “verkiesen doet verliesen, een gherustigh leven” vertelde Arie Jan Gelderblom bij die gelegenheid: “Kiezen doet je wel eens de rust van je leven verliezen, maar je krijgt er een leven in verantwoordelijkheid voor terug”. Lees verder »

verkiesen doet verliesen | een gherustigh leven